Handböcker

INTRODUKTION

E-handböcker

Alla E-handböcker finns lagrade i vårt dokumenthanteringssystem Talent LMS:
Det krävs en licensnyckel för att få tillträde till handböckerna.
En licensnyckel kan gälla för en eller flera handböcker.

Fysiska handböcker

Våra fysiska handböcker är spiralbundna i format A5.
Böckerna beställer ni hos Björkman utbildningsmaterial AB.
”ake.bjorkman@utb-moduler.se”