ToleranssymbolerForm

Rakhet

Planhet

Rundhet

Cylindricitet

Linjeprofilform

Ytprofilform


Riktning

Parallellitet

Vinkelräthet

Vinkelriktighet

Linjeprofilriktning

Ytprofilriktning


Läge

Lägeriktighet

Koncentricitet

Koaxialitet

Symmetri

Linjeprofilläge

Ytprofilläge


Kast

Cirkulärt kast

Totalkast