STD 1660

Animerade illustrationer

Singel element

Sammansatta element mellan två angivna punkter

Separata element runt en artikel

Sammansatta element runt om en artikel

Specificerat toleransområde

Ospecificerat toleransområde

Ytprofil med dubbla krav

Förskjutet toleransområde