Svetssymboler

Grundsymboler

Dubbel stumfog
I-fog
V-fog
Halv V-fog
Y-fog
Halv Y-fog
U-fog
J-fog
Baksträng
Kälfog
Plugg eller slitssvets
Punktsvets
Sömsvets
V-fog med brant lutande fogyta
Halv V-fog med brant lutande fogyta
Svets / lödning i kantfog
Påläggssvets
Yt- och överlappningsförband
Förband med lutande I-fog
Falsat förband
Enkel radiefog
Dubbelsidig radiefog
Stumsvets
Bultsvets

Kombination av grundsymboler

Dubbel V-fog
Dubbel halv V-fog
Dubbel Y-fog
Dubbel halv Y-fog
Dubbel U-fog
Dubbel J-fog

Tilläggssymboler

Struken svetsyta
Fast rotstöd
Löst rotstöd

Ospecifiserat rotstöd