Symboler

Symboler på ritningar

Markering referenslinje / punkt
Nollpunkt
Lutning
Kona
Kvadrat
Rektangel
Spår
Runtom
Överallt
Hjälpmått
Ej skalenligt mått
Radie
Diameter
Sfärisk diameter
Bågmått
Antal gånger
Sfärisk radie
Diameter planförsänkt hål
Angivning av djup
Diameter fasförsänkt hål
Planförsänkning
Ospecifierat toleransområdeförskjutning
Specifierat toleransområdeförskjutning
Sammansatta element
Sammansatt toleransområde
Separata toleransområde
Variabel vinkel
Envelopkrav
MAX materialkrav
MIN materialkrav
Projicerat toleransområde
Fritt tillstånd
Tangeringsplan
Växelverkande krav
Härlett element
Mellan