Kunskapstester

INTRODUKTION

Under fliken kunskapstester i menyraden finns det ett antal så kallade ”SNABBISAR” där ni kan testa era kunskaper inom vissa ämnesområden. Alla frågor har en direktverifiering som visar om ni svarat rätt eller fel på frågorna.

Tillträde till testerna kräver en licensnyckel