Stumsvets då inte fogtyp och svetsmetod är bestämd (ex)